icon icon icon

Kiểm soát ra vào khu fitness, bể bơi... bằng thẻ hội viên chống sao chép

Thương hiệu: BKS

Một ứng dụng quan trọng khác của thẻ chống sao chép là sử dụng làm thẻ hội viên, thẻ ra vào khu fitness, bể bơi... Thẻ được cung cấp với các tùy chọn của Khách hàng như thẻ tháng, thẻ năm, thẻ gia đình....Việc sử dụng thẻ chống sao chép làm thẻ hội viên sẽ giúp chủ đầu tư ngăn chặn được tình trạng mượn thẻ, sao thẻ... để sử dụng, làm thất thoát nguồn thu của chủ đầu tư.

BKS Smart cung cấp giải pháp tổng thể cho hệ thống kiểm soát ra vào khu Fitness, bể bơi...Hệ thống kiểm soát bao gồm:

✅Cửa kiểm soát

✅Đầu đọc thẻ

✅Thẻ hội viên chống sao chép,

✅Phần mềm kiểm soát vé giám sát trực tuyến...

Đặc biệt  phần mềm kiểm soát vé đem lại nhiều tiện ích:

- Chống thất thu, Kiểm soát chặt chẽ các vé ra vào cửa, giám sát trực tuyến trên màn hình, hệ thống luôn hiển thị thông tin chủ thẻ, ngày hiệu lực.. mỗi khi khách ra vào quẹt thẻ. 

- Quản lý danh sách/ xuất báo cáo... theo từng loại vé (Thẻ tháng, thẻ năm, thẻ gia đình, thẻ trẻ em...) và theo từng phòng tập tại mọi thời điểm....Dữ liệu được quản lý tập trung về trung tâm.

- Dễ dàng áp dụng các hình thức khuyến mại như giảm giá, tặng thêm buổi tập...

- Hệ thống bảo mật:  phân quyền cho từng cấp bậc quản lý

- Giảm bớt chi phí nhân công; hệ thống dễ nâng cấp, dễ mở rộng... trong tương lai...

Chống sao chép thẻ

Mã hóa dữ liệu bằng thuật toán AES, bảo mật rất cao

Bảo hành 2 năm

Bảo hành toàn hệ thống 2 năm, miễn phí 1 đổi 1

Hỗ trợ kỹ thuật

Hỗ trợ kỹ thuật toàn diện và chuyên sâu

Uy tín thương hiệu

CTEC có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này

Một ứng dụng quan trọng khác của thẻ chống sao chép là sử dụng làm thẻ hội viên, thẻ ra vào khu fitness, bể bơi... Thẻ được cung cấp với các tùy chọn của Khách hàng như thẻ tháng, thẻ năm, thẻ gia đình....Việc sử dụng thẻ chống sao chép làm thẻ hội viên sẽ giúp chủ đầu tư ngăn chặn được tình trạng mượn thẻ, sao thẻ... để sử dụng, làm thất thoát nguồn thu của chủ đầu tư.

BKS Smart cung cấp giải pháp tổng thể cho hệ thống kiểm soát ra vào khu Fitness, bể bơi...Hệ thống kiểm soát bao gồm:

✅Cửa kiểm soát

✅Đầu đọc thẻ

✅Thẻ hội viên chống sao chép,

✅Phần mềm kiểm soát vé giám sát trực tuyến...

Đặc biệt  phần mềm kiểm soát vé đem lại nhiều tiện ích:

- Chống thất thu, Kiểm soát chặt chẽ các vé ra vào cửa, giám sát trực tuyến trên màn hình, hệ thống luôn hiển thị thông tin chủ thẻ, ngày hiệu lực.. mỗi khi khách ra vào quẹt thẻ. 

- Quản lý danh sách/ xuất báo cáo... theo từng loại vé (Thẻ tháng, thẻ năm, thẻ gia đình, thẻ trẻ em...) và theo từng phòng tập tại mọi thời điểm....Dữ liệu được quản lý tập trung về trung tâm.

- Dễ dàng áp dụng các hình thức khuyến mại như giảm giá, tặng thêm buổi tập...

- Hệ thống bảo mật:  phân quyền cho từng cấp bậc quản lý

- Giảm bớt chi phí nhân công; hệ thống dễ nâng cấp, dễ mở rộng... trong tương lai...

DỰ ÁN