icon icon icon

Sản phẩm/Dịch vụ

Sản xuất, In ấn Thẻ từ/Thẻ Cư dân/thẻ gửi xe

Công ty Cổ phần Công nghệ Thẻ Quốc tế chuyên sản xuất, in ấn Sản xuất, In ấn Thẻ từ/Thẻ Cư dân/thẻ gửi xe. Tích hợp chip 125KHz, 13.56MHz hoặc cả hai chip trên cùng một chiếc thẻ. Tương thích mọi đầu đọc thẻ

Sản xuất, In ấn Thẻ VIP/Thẻ khách hàng số lượng lớn: Điện lực, Bảo hiểm, Y tế

Sản xuất, In ấn Thẻ VIP/Thẻ khách hàng số lượng lớn: Điện lực, Bảo hiểm, Y tế. Chất lượng cao, tương đương thẻ ATM

Mẫu thẻ nhân viên ngân hàng

Mẫu thẻ nhân viên ngân hàng của Công ty CP Công nghệ Thẻ Quốc tế 

Mẫu thẻ nhân viên công chức

Mẫu thẻ nhân viên nhà máy của Công ty CP Công nghệ Thẻ Quốc tế 

Thẻ nhân viên

Sản xuất, In ấn Thẻ VIP/Thẻ khách hàng số lượng lớn: Điện lực, Bảo hiểm, Y tế. Chất lượng cao, tương đương thẻ ATM

In ấn, Sản xuất các loại thẻ nhựa PVC/PET, thẻ Nhân viên, thẻ Chấm công, Thẻ VIP, Thẻ Member

In ấn, Sản xuất các loại thẻ nhựa PVC/PET, thẻ Nhân viên, thẻ Chấm công, Thẻ VIP, Thẻ Member. Đối tác cung cấp thẻ thường xuyên cho các công ty bảo hiểm, Ngân hàng và Điện lực các tỉnh

Dự Án Đã Triển Khai