icon icon icon

Ribbon YMCKT Máy in thẻ nhựa

Datacard SD Series YMCKT 500 Print Ribbon 534000-003

Datacard SD Series YMCKT 500 Print Ribbon 534000-003. Ruy băng đủ màu YMCKT sử dụng cho các dòng may in thẻ nhựa Datacard SP và SD Series với lớp phủ trong suốt để bảo vệ thẻ của bạn.

Datacard SD Series YMCKT 250 Print Ribbon 534000-002

Datacard SD Series YMCKT 250 Print Ribbon 534000-002. Ruy băng đủ màu YMCKT sử dụng cho các dòng may in thẻ nhựa Datacard SP và SD Series với lớp phủ trong suốt để bảo vệ thẻ của bạn.

Ribbon và Phôi thẻ trắng

Ribbon các loại máy in thẻ nhựa Entrust Datacard, Zebra, Evolis, Hiti và phôi thẻ trắng dùng để in thẻ sinh viên, thẻ chấm công, thẻ thư viện,...

Dự Án Đã Triển Khai