icon icon icon

THẺ HỘI VIÊN, THẺ RA VÀO KHU FITNESS, BỂ BƠI... CHỐNG SAO CHÉP

Đăng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THẺ QUỐC TẾ vào lúc 11/09/2020

Một ứng dụng quan trọng khác của thẻ chống sao chép là sử dụng làm thẻ hội viên, thẻ ra vào khu fitness, bể bơi... Thẻ được cung cấp với các tùy chọn của Khách hàng như thẻ tháng, thẻ năm, thẻ gia đình....Việc sử dụng thẻ chống sao chép làm thẻ hội viên sẽ giúp chủ đầu tư ngăn chặn được tình trạng mượn thẻ, sao thẻ... để sử dụng, làm thất thoát nguồn thu của chủ đầu tư.

BKS Smart cung cấp giải pháp tổng thể cho hệ thống kiểm soát ra vào khu Fitness, bể bơi...Hệ thống kiểm soát bao gồm:

✅Cửa kiểm soát

✅Đầu đọc thẻ

✅Thẻ hội viên chống sao chép,

✅Phần mềm kiểm soát vé giám sát trực tuyến...

Đặc biệt  phần mềm kiểm soát vé đem lại nhiều tiện ích:

- Chống thất thu, Kiểm soát chặt chẽ các vé ra vào cửa, giám sát trực tuyến trên màn hình, hệ thống luôn hiển thị thông tin chủ thẻ, ngày hiệu lực.. mỗi khi khách ra vào quẹt thẻ. 

- Quản lý danh sách/ xuất báo cáo... theo từng loại vé (Thẻ tháng, thẻ năm, thẻ gia đình, thẻ trẻ em...) và theo từng phòng tập tại mọi thời điểm....Dữ liệu được quản lý tập trung về trung tâm.

- Dễ dàng áp dụng các hình thức khuyến mại như giảm giá, tặng thêm buổi tập...

- Hệ thống bảo mật:  phân quyền cho từng cấp bậc quản lý

- Giảm bớt chi phí nhân công; hệ thống dễ nâng cấp, dễ mở rộng... trong tương lai...

#the_hoi_vien_chong_sao_chep

#thehoivienchongsaochep

#thẻ_hội_viên_chống_sao_chép

#the_phong_tap_gym

#thẻ_phòng_tập_gym

#phan_mem_kiem_soat_ve

#phần_mềm_kiểm_soát_vé

#phanmemkiemsoatve

#the_ra_vao_khu_fitness

#theravaokhufitness

#thẻ_ra_vào_khu_fitness

#chongsaochepthe

#chống_sao_chép_thẻ

#chong_sao_chep_the

binh-luan

gowbloold

23/06/2022

Echocardiograms are ultrasound images of the heart. https://newfasttadalafil.com/ - Cialis cm v of tendon cm sec v of weight cmsec Yjnvns Fluoxetine 40mg Eating Disorder Where To Order Cialis Nrefgr Non Prescription Tadalafil https://newfasttadalafil.com/ - safe cialis online

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN:

DỰ ÁN