icon icon icon

Thiết bị Kiểm soát An ninh AceProx (Đức)

CTEC giới thiệu 3 giải pháp mã hóa thẻ thông minh

CTEC giới thiệu 3 giải pháp mã hóa thẻ thông minh: Giải pháp mã hóa thẻ Mifare Classic, Mifare Plus và T5577 125KHz

Giải pháp mã hóa thẻ T5577 125KHz của AceProx (Đức)

Giải pháp mã hóa thẻ T5577 125KHz của AceProx (Đức) sử dụng cho hệ thống Access Control (kiểm soát cửa, kiểm soát thang máy bãi xe), phần mềm bán hàng, phần mềm tích điểm

Giải pháp mã hóa thẻ Mifare Plus của AceProx (Đức)

Giải pháp mã hóa thẻ Mifare Plus của AceProx (Đức) sử dụng cho hệ thống Access Control (kiểm soát cửa, kiểm soát thang máy bãi xe), phần mềm bán hàng, phần mềm tích điểm

Giải pháp mã hóa thẻ Mifare Classic của AceProx (Đức)

Giải pháp mã hóa thẻ Mifare Classic của AceProx (Đức) sử dụng cho hệ thống Access Control (kiểm soát cửa, kiểm soát thang máy bãi xe), phần mềm bán hàng, phần mềm tích điểm

Bộ mã hóa thẻ chống sao chép - Đầu đọc thẻ và bộ lập trình đọc/ghi thẻ Mifare cho hệ thống Access Control, hệ thống kiểm soát vé

Đầu đọc thẻ và bộ lập trình đọc/ghi thẻ Mifare cho hệ thống Access Control/hệ thống kiểm soát vé của hãng AceProx (CHLB Đức) cho phép khách hàng tự xây dựng hệ thống theo các key quản lý của riêng mình. Sau khi mã hóa, thẻ có tính năng bảo mật, chống sao chép, chống copy thẻ

MIFARE® Data Sector Reader, giao tiếp Keyboard Wedge USB

MIFARE® Data Sector Reader with Keyboard Wedge USB: Đầu đọc thẻ MIFARE® Data Sector Reader USB được thiết kế đặc biệt để làm việc trong môi trường máy tính, phù hợp trong các ứng dụng bán hàng, thanh toán thẻ trả trước, căng tin

USB MIFARE® Programmer, bộ lập trình đọc/ghi thẻ Mifare

USB MIFARE® Programmer: Bộ lập trình thẻ Mifare cho phép ghi key vào trong bộ nhớ thẻ Mifare và tải giá trị vào mọi sector (vùng nhớ) trên thẻ. Bộ lập trình bao gồm đầu đọc/ghi thẻ Mifare kết nối máy tính qua USB và phần mềm

MIFARE® Data Sector Reader, giao tiếp Wiegand/ RS232/ Magstripe/ TTL

MIFARE® Data Sector Reader: Đầu đọc thẻ MIFARE® Data Sector Reader được thiết kế để dọc một hoặc nhiều Sector (vùng nhớ) trong các loại thẻ Mifare. Hỗ trợ nhiều giao thức kết nối phổ biến như Wiegand, RS232 nên đầu đọc này có được dùng trong các hệ thống Kiểm soát ra vào, kiểm soát thang máy, bãi xe

MIFARE® Data Sector Reader/Writer, giao tiếp USB

Multi Sector MIFARE® Reader/Writer: Đầu đọc ghi thẻ Mifare trên nhiều sector (Multi Sector MIFARE® Reader/Writer) được thiết kế để làm việc với thẻ MIFARE® Classic 1K/4K, MIFARE Plus® X/MIFARE Plus® S (in security level 1) và MIFARE Ultralight®. Kết nối máy tính qua USB (Virtual serial port via USB)

MIFARE® Data Sector Reader/Writer, giao tiếp RS232

MIFARE® Data Sector Reader/Writer: Đầu đọc ghi thẻ Mifare (MIFARE® Data Sector Reader/Writer) được thiết kế để làm việc với thẻ MIFARE®Classic, MIFARE Plus®, Mifare Ultralight® và NTAG2XX bằng việc sử dụng lệnh ASCII-Code commands

Dự Án Đã Triển Khai