icon icon icon

Chấm công khuôn mặt, vân tay, thẻ

30%
Máy chấm công vân tay, nhận diện khuôn mặt A208

Máy chấm công vân tay, nhận diện khuôn mặt A208

1.750.000₫
2.500.000₫

Máy chấm công vân tay, nhận diện khuôn mặt dung lượng nhỏ: 500 khuôn mặt, 3.000 vân tay, 3.000 thẻ Proximity 125KHz, 3.000 mã pin, 200.000 records chuyên dùng cho các công ty, văn phòng, nhà hàng, spa, nha khoa. Độ bền > 5 năm

23%
Máy chấm công vân tay, nhận diện khuôn mặt 8143T

Máy chấm công vân tay, nhận diện khuôn mặt 8143T

3.450.000₫
4.500.000₫

Máy chấm công vân tay, nhận diện khuôn mặt phổ biến nhất với 5,000 khuôn mặt, 5,000 vân tay, 5,000 thẻ Mifare 13,56MHz, 5,000 mã pin, 100,000 records chuyên dùng cho các nhà máy khu công nghiệp. Độ bền > 5 năm

18%
Máy chấm công vân tay, nhận diện khuôn mặt nhận diện lòng bàn tay (Palm Vein) 8255H

Máy chấm công vân tay, nhận diện khuôn mặt nhận diện lòng bàn tay (Palm Vein) 8255H

4.500.000₫
5.500.000₫

Máy chấm công vân tay, nhận diện khuôn mặt, nhận diện lòng bàn tay (Palm Vein) dung lượng lớn: 20.000 khuôn mặt, 20.000 vân tay, 20.000 QR Code, 10.000 Lòng bàn tay, 20.000 thẻ Mifare 13,56MHz, 1.000.000 records chuyên dùng cho các nhà máy khu công nghiệp. Độ bền > 5 năm

Dự Án Đã Triển Khai